06/09/2017
Anunț proiect Cloudbox

Site-ul web al Instrumentelor Structurale în România

www.fonduri-ue.ro

06.09.2017 - SC MAGUAY COMPUTERS SRL, cu sediul în Mun. București, Str. Brațului, nr. 23, sector 2, anunţă deschiderea oficială a proiectului “CLOUDBOX” (cod SMIS 2014+), finanţat prin Programul Operațional Competivitate (POC) 2014-2020, Axa Prioritară 2 „Tehnologia Informației și Comunicației (TIC) pentru o economie digitală competivă”, Prioritatea de Investiții 2.2. “Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC”, Acțiunea 2.2.1 „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, în baza contractului de finanțare nr. 106/25.08.2017, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAFPE), în calitate de Autoritate de Management și Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 4,696,454.50 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 3,559,861.99 lei după cum urmează: 2,847,889.59 lei, respectiv 80% finanțare nerambursabilă din FEDR și 711,972.40 lei, respectiv 20% din bugetul național. Proiectul va fi implementat în localitatea București, pe o perioadă de 18 luni.

Obiectivul proiectului constă în realizarea unui echipament integrat hardware-software capabil sa funcționeze de sine stătător sau in configurații de tip cluster împreună cu alte echipamente din aceeași familie, oferind „in-a-box” tot ceea ce este nevoie pentru a construi un datacenter virtualizat, un privat cloud sau high-performance computing.

Proiectul va avea ca rezultat un produs cu următoarele funcționalități:

• Să ofere extinderea și scalarea resurselor prin simpla adăugare de echipamente similare și configurarea lor în infrastructuri de tip cluster.

• Management multi-server într-o singură interfață ergonomică, care să ofere management integrat pentru toate mașinile virtuale, monitorizarea și administrarea generală precum și funcțiile generale de administrare pentru toate subcomponentele/modulele.

• Securitate ridicată în exploatare. Administrare pe bază de roluri care îmbunătățește securitatea soluției și permite accesul stratificat (granular), controlul și utilizarea resurselor prin menținerea unei structuri de acces prin niveluri de permisiuni.

• Monitorizare, alertare și raportare integrate astfel încât sa se poată oferi administratorului notificare imediată cu raportare istorică a performanțelor sistemului pentru a permite identificarea rapidă și diagnosticarea de erori sau defecțiuni în funcționare a infrastructurii virtuale.

• Înaltă disponibilitate la nivelul infrastructurii prin mecanisme care sa permită migrarea mașinilor virtuale active fără oprirea acestora sau a aplicațiilor care rulează pe acestea.

 

Nume persoană contact: Ibrean Bogdan-Ion

Funcţie: Manager Economic

Tel: 0737 162 062, Fax: 021 210 38 33

E-mail: bogdan.ibrean@maguay.ro